انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر مجید حق جو
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922358 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:  @rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استاد
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی